Dentální hygiena a bělení zubů

Proč CLINIC+?

Moderní postupy

Nadstandardní péče, použití předních metod a moderních přístrojů v oblasti dentální hygieny zajistí, že váš úsměv bude zářit na všechny strany.

Citlivé ošetření bez bolesti

Používáme bezbolestné a šetrné způsoby ošetření zubního kamene a plaku, kterými předcházíme vzniku zubního kazu a zlepšujeme zdraví dásní.

Dárek při první návštěvě

Při první návštěvě vám hygienistka vysvětlí, jak o zuby správně pečovat a věnuje vám baliček dentální domácí péče.

Všichni specialisté na 1 místě

Pokud hygienistka odhalí potíže, může je konzultovat s ostatními lékaři kliniky, kteří je ošetří hned v zárodku a předejdou tak budoucím obtížím.

Dentální hygiena

Cílem preventivní zubní hygieny je předcházení onemocnění zubů. Lidé by ji měli pravidelně podstupovat na stomatologické klinice v závislosti na individuálních doporučeních od lékaře, typu usazenin v chrupu a stavu zubních tkání. 

U nás provádíme dentální hygienu pomocí: 

 • ručních nástrojů, 
 • ultrazvuku, 
 • pískování přístrojem Airflow, 
 • speciálních past pro remineralizaci zubů 
 • a šetrného přístroje Woodpecker, který je světelným scalerem a pískovačem v jednom.  

 
Díky odstranění plaku a zubního kamene, které nezvládne běžný zubní kartáček, vás zbavíme celé řady problémů jako: 

 • zápach z úst, 
 • vznik zánětlivých procesů a zánětu dásní, 
 • zubní kaz, 
 • vznik parodontálních kapes, 
 • obnažení zubních krčků, 
 • zvýšená citlivost zubů a dásní, 
 • viklání zubů, 
 • úbytek kostní tkáně. 

Bělení zubů technologií Pure Whitening

S úsměvem je svět hned veselejší, nebojte se ukazovat zuby na všechny strany. Pure Whitening je jediná technologie bělení zubů na světě, která garantuje výsledek i dlouhou trvanlivost. 

Během první návštěvy zhotovíme dokonalé otisky vašich zubů, na jejichž základně vyrobíme přesně padnoucí nosiče. Do nich budete 14 dní nanášet speciální gel, který je jako jediný na trhu stejně účinný jako v okamžiku výroby. Na závěr absolvujete ještě bělení zubů u naší hygienistky. 

Tyto služby Vám poskytneme v našich ordinacích v Praze, Mělníku a Horních Počaplech.

Objednejte se k Vašemu lékaři ještě dnes!
Potřebujete poradit nebo máte dotaz?
Профессиональный подход практически к любому делу дает лучший эффект, чем домашние средства. Это касается и чистки зубов, которая периодически должна проводиться в стоматологической клинике в соответствии с индивидуальными рекомендациями врача и зависит от вида отложений и состояния тканей пародонта. Мы предлагаем профессиональную чистку зубов с помощью ручных инструментов, ультразвуковых скейлеров а воздушноабразивной системы AirFlow.

Своевременное удаление налета и камня, неподвластное обычной зубной щетке, избавит вас от целого ряда проблем, таких как:

запах изо рта
 образование воспалительных процессов и воспаление десен
кариес
образование пародонтальных карманов
оголение шеек зубов
повышение чувствительности зубов и десен
подвижность зубов
убыль костной ткани

Мы используем при профилактической чистке:

воздушноабразивную систему AirFlow
специальные пасты для реминерализации.

Цель профессиональной чистки зубов – профилактика заболеваний и проблем!

Мы предоставим вам эти услуги в наших стоматологических кабинетах в Праге, Мельнике, Роуднице над Лабем и Горни Почаплы.

Запишитесь на прием к врачу сегодня!

Consulting a professional always gives better results than home remedies. This also applies to dental cleaning, which should routinely be carried out in a dental clinic and reflect a dentist’s individual recommendations depending on the type of plaque and the condition of the periodontal tissue among each patient. We offer professional dental cleaning using manual instruments, ultrasonic scalers, and an AirFlow air abrasive system.

Timely removal of plaque and tartar that cannot be done simply with a toothbrush will save you from a number of problems, including:

bad breath
 gum inflammation
tooth decay
formation of periodontal pockets
gum recession
tooth and gum sensitivity
tooth movement
bone tissue loss

During preventive cleaning we use:

an AirFlow air abrasive system
special remineralisation pastes

The goal of professional dental cleaning is to prevent diseases and other problems!

We will provide these services to you in our offices in Prague, Mělník, Roudnice nad Labem and Horní Počaply.

Book with your doctor today!

Vaše bezpečí je naší prioritou,
proto personál Clinic+ po celou pracovní dobu používá osobní ochranné pomůcky,
provádí pravidelnou dezinfekci ordinací,
včetně nepřetržitého ultrafialového záření a čištění vzduchu.

Žádáme naše klienty o spolupráci a vzájemnou ohleduplnost,
proto na vstupu do prostorů klinik používejte roušky a pravidelně dezinfikujte ruce.

Děkujeme, že chráníte sebe a své blízké!