Ceník stomatologických služeb od 2.02.2024

ZÁKLADNÍ SLUŽBY

VýkonCeník pro pojištěnceCeník pro nepojištěnce
Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pacientaHrazeno ZP1 760 Kč
Opakované komplexní vyšetření a ošetření registrovaného pacienta – preventivní prohlídkaHrazeno ZP880 Kč
Zhotovení OPG snímkuHrazeno ZP880 Kč
Zhotovení intraorálního rentgenového snímkuHrazeno ZP440 Kč
Anestezie infiltračníHrazeno ZP440 Kč
Digitální snímkování  3D/CBCT2 112 Kč2 112 Kč
Vyšetření pod operačním mikroskopemod 880 Kčod 880 Kč
Zhotovení cenového návrhu a léčebného plánu440 Kč440 Kč

ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE

VýkonCeník pro pojištěnceCeník pro nepojištěnce
Estetická fotokompozitní výplň stálý zubod 3 765 Kčod 3 765 Kč
Skloionomerní cement stálý zubod 2 737 Kčod 2 737 Kč
Endodontické ošetření kořenových kanálků pod operačním mikroskopem (1. fáze)od 5 785 Kčod 5 785 Kč
Preendodontická dostavba3 765 Kč3 765 Kč

PARODONTOLOGIE

VýkonCeník pro pojištěnceCeník pro nepojištěnce
Parodontologická konzultace (s žádankou)Hrazeno ZP1 320 Kč
Měření galvanických proudůHrazeno ZP880 Kč
Jednoduché dlahování parodontologických zubů3 080 Kč3 080 Kč
Chirurgická léčba onemocnění parodontu malého rozsahu5 280 Kč5 280 Kč

CHIRURGICKÁ STOMATOLOGIE

VýkonCeník pro pojištěnceCeník pro nepojištěnce
Konzultace lékaře-stomatochirurga880 Kč880 Kč
Nekomplikovaná extrakce dočasného zubuHrazeno ZP1 393 Kč
Chirurgické šití Resorba Glycolon® + Gelitaspon®824 Kč824 Kč
Extrakce stálého zubu se separací kořenů  1 760 Kč1 760 Kč
Extrakce stálého zubu nebo dočasného moláru s neresorbovanými kořeny (komplikovaná)3 788 Kč3 788 Kč

IMPLANTOLOGIE

VýkonCeník pro pojištěnceCeník pro nepojištěnce
Konzultace lékaře-implantologa vč. OPG, CBCT, cenového návrhu a léčebného plánu2 640 Kč2 640 Kč
Zavedení značkového implantátu Straumann® nebo NeoBiotech®od 18 976 Kčod 18 976 Kč
Augmentace od 24 097 Kčod 24 097 Kč 
Zavřený sinus liftingod 23 029 Kčod 23 029 Kč
Otevřený sinus liftingod 32 709 Kčod 32 709 Kč

PROTETICKÁ STOMATOLOGIE

VýkonCeník pro pojištěnceCeník pro nepojištěnce
Estetická faseta celokeramickáod 14 236 Kčod 14 236 Kč
Korunka celokeramická, Zirconiaod 14 236 Kčod 14 236 Kč
Provizorní ochranná korunka z plastu PMMA3 900 Kč3 900 Kč
Provizorní ochranná korunka2 146 Kč2 146 Kč

DENTÁLNÍ HYGIENA

VýkonCeník pro pojištěnceCeník pro nepojištěnce
Dentální hygiena dospělé – vstupní prohlídkaod 2 536 Kčod 2 536 Kč
Dentální hygiena dospělé – preventivní prohlídkaod 2 096 Kčod 2 096 Kč
Dentální hygiena děti do 15 letod 1 423 Kčod 1423 Kč
Deepscaling3 392 Kč3 392 Kč
Bělení Pure Whitening (kombinované nebo domácí)od 7 556 Kčod 7 556 Kč

Výše uváděné ceny jsou orientační, u některých typů výkonů se cena pohybuje v určitém rozmezí dle rozsahu, časové a materiálové náročnosti zákroku. Konkrétní cenový plán Vám vždy individuálně sestaví lékař při vyšetření.
Uvádíme pouze nejčastější výkony, kompletní ceník je k nahlédnutí na vyžádání v naší klinice.

Pro případ, že se Pacient bez omluvy (tedy aniž by sjednaný termín zrušil alespoň 24 hodiny předem) nedostaví k Poskytovateli ve sjednaný termín pro poskytnutí Zdravotních služeb, sjednávají smluvní strany výslovně smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč pro každý jednotlivý případ porušení této povinnosti Pacienta. Smluvní pokuta může být uplatněna opakovaně. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě Pacientovi.